Monday, December 28, 2009

SNORDessutom snorar jag som en hel sjöhäst och hostar som en gammal rökar-kråka.
Samt darrar lite när jag tänker på att jag inte alls är hemma i Stockholm med människor som älskar mig utan i ett kallt stort hus i England med ett snarkande litet blåbär på min arm.
Det tar tid att vänja sig.

No comments:

Post a Comment